ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՈՑ

Հիմնական օգտագործվող փաստաթղթերը ուսումնական հաստատությունում

 • Դասամատյան

  Դասամատյան (վարելու կարգը) Դասամատյանը հանրակրթական ուսումնական հաստատության համար հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ է, որի ճիշտ վարումը պարտադիր է ուսուցչի և դասվարի (դասղեկի) համար: Հաստատության տնօրենը ( կամ տնօրենի տեղակալը ) պարտավոր է ապահովել դասամատյանի պահպանումը, սույն կարգի համաձայն վարումը և խնամքով օգտագործումը: Հաստատության տնօրենի համապատասխան տեղակալը ( կամ տնօրենը ) պարտավոր…

  Կարդալ ավելին

  Դասամատյան (վարելու կարգը) Դասամատյանը հանրակրթական ուսումնական հաստատության համար հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ է, որի ճիշտ վարումը պարտադիր է ուսուցչի և դասվարի (դասղեկի) համար: Հաստատության տնօրենը ( կամ տնօրենի տեղակալը ) պարտավոր է ապահովել դասամատյանի պահպանումը, սույն կարգի համաձայն վարումը և խնամքով…

  Դասամատյան

 • Տնօրեն. հիմն. պարտ.

  Տնօրինության հիմնական պարտականությունները Դպրոցի տնօրինությունը պարտավոր է ` ճիշտ կազմակերպել աշխատողների աշխատանքը, ապահովել նրանց պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ պայմաններ, հսկել աշխատանքային և արտադրողական կարգապահությունը, կատարել աշխատողների հաճախման հաշվառում, աշխատավարձը վճարել սահմանված ժամկետներում, միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքային կարգապահությունը խախտողների նկատմամբ, պատասխանատվություն կրում սովորողների կյանքի և առողջության համար հաստատությունում գտնվելու ամբողջ ընթացքում (այդ…

  Կարդալ ավելին

  Տնօրինության հիմնական պարտականությունները Դպրոցի տնօրինությունը պարտավոր է ` ճիշտ կազմակերպել աշխատողների աշխատանքը, ապահովել նրանց պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ պայմաններ, հսկել աշխատանքային և արտադրողական կարգապահությունը, կատարել աշխատողների հաճախման հաշվառում, աշխատավարձը վճարել սահմանված ժամկետներում, միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքային կարգապահությունը խախտողների նկատմամբ, պատասխանատվություն կրում…

  Տնօրեն. հիմն. պարտ.

 • Ուսոցիչների պարտ.

  Ուսուցիչները պարտավոր են Համաձայն կրթական չափորոշիչների՝ ապահովել աշակերտների կողմից ծրագրային նյութի պահանջվող մակարդակի յուրացումը: Աշակերտին զինել գիտելիքների հիմունքներով: Դասապրոցեսը դարձնել արդյունավետ, ուսուցանվող նյութը` հետաքրքիր և մատչելի: Օգտագործել ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաներ, դասավանդման նոր մեթոդներն ու եղանակները: Դասի տեսական մասն ամրապնդել կյանքի կարևոր գործնական հմտություններով ու կարողություններով: Օգտագործել ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, որոնք…

  Կարդալ ավելին

  Ուսուցիչները պարտավոր են Համաձայն կրթական չափորոշիչների՝ ապահովել աշակերտների կողմից ծրագրային նյութի պահանջվող մակարդակի յուրացումը: Աշակերտին զինել գիտելիքների հիմունքներով: Դասապրոցեսը դարձնել արդյունավետ, ուսուցանվող նյութը` հետաքրքիր և մատչելի: Օգտագործել ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաներ, դասավանդման նոր մեթոդներն ու եղանակները: Դասի տեսական մասն ամրապնդել կյանքի…

  Ուսոցիչների պարտ.

 • Դպր. աշխատող. իրավ.

  Դպրոցի աշխատողների իրավունքները   Աշխատողն ունի` աշխատանքի իրավունք, ըստ աշխատանքի քանակի և որակի ու պետության հասմանված նվազագույն չափից ոչ ցածր վարձատրությամբ երաշխավորված աշխատավարձ ստանալու իրավունք, հանգստի իրավունք, աշխատանքային օրվա սահմանափակման իրավունք, ամենամյա վճարովի արձակուրդի իրավունք, աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների իրավունք, ճյուղային արհեստակցական միությունների մեջ միավորվելու իրավունք, դպրոցի կառավարմանը մասնակցելու…

  Կարդալ ավելին

  Դպրոցի աշխատողների իրավունքները   Աշխատողն ունի` աշխատանքի իրավունք, ըստ աշխատանքի քանակի և որակի ու պետության հասմանված նվազագույն չափից ոչ ցածր վարձատրությամբ երաշխավորված աշխատավարձ ստանալու իրավունք, հանգստի իրավունք, աշխատանքային օրվա սահմանափակման իրավունք, ամենամյա վճարովի արձակուրդի իրավունք, աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների…

  Դպր. աշխատող. իրավ.

 • Դասղեկի հիմն. պարտ.

  Դասղեկի հիմնական պարտականությունները Դասղեկը հանդիսանում է աշակերտների մտավոր և անձնային աճի կարևորագույն երաշխիքը: Դասղեկի գործունեությունը ուղղված է այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնք նպաստում են աշակերտների կողմից ուսուցման, շփման և անձի զարգացման պրոցեսում սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքների արդյունավետ յուրացմանն ու օգտագործմանը: Դասղեկը` իրականացնում է երեխաների հոգեբանամանկավարժական հետազոտում, բացահայտում նրանց զարգացման անհատական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրում աշակերտների…

  Կարդալ ավելին

  Դասղեկի հիմնական պարտականությունները Դասղեկը հանդիսանում է աշակերտների մտավոր և անձնային աճի կարևորագույն երաշխիքը: Դասղեկի գործունեությունը ուղղված է այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնք նպաստում են աշակերտների կողմից ուսուցման, շփման և անձի զարգացման պրոցեսում սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքների արդյունավետ յուրացմանն ու օգտագործմանը: Դասղեկը` իրականացնում է…

  Դասղեկի հիմն. պարտ.

 • Աշ․ հիմնական պարտ․

  Աշակերտների հիմնական պարտականությունները 1.Մեր դպրոցի բակն ու մասնաշենքերը մտնելուց առաջ պետք է մաքրել կոշիկները: 2. Չարդուկված հագուստով, անխնամ սանրվածքով, եղունգներով, չմաքրված ականջներով, առանց թաշկինակի դպրոց գալը ցանկալի չէ: 3. Սպորտային և տնային հագուստով դպրոց մտնել չի կարելի: 4. Դպրոցում արգելվում է օգտվել բջջային հեռախոսներից: 5. Եթե բջջայինի անհրաժեշտությունը կա,դպրոց մտնելուն…

  Կարդալ ավելին

  Աշակերտների հիմնական պարտականությունները 1.Մեր դպրոցի բակն ու մասնաշենքերը մտնելուց առաջ պետք է մաքրել կոշիկները: 2. Չարդուկված հագուստով, անխնամ սանրվածքով, եղունգներով, չմաքրված ականջներով, առանց թաշկինակի դպրոց գալը ցանկալի չէ: 3. Սպորտային և տնային հագուստով դպրոց մտնել չի կարելի: 4. Դպրոցում արգելվում…

  Աշ․ հիմնական պարտ․

 • ԱՆՑ․ ԵՎ ԵԶՐԱ․ ԴՐՈՒՅԹ․

  ԳԼՈՒԽ 8 ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 38. Անցումային դրույթներ Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի եւ 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասի գործողությունը չի տարածվում մինչեւ 2006 թվականը հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարան ընդունված 6.5 եւ բարձր տարիքի սովորողների վրա: Նրանց կրթությունը շարունակվում է` «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի համաձայն:…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 8 ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 38. Անցումային դրույթներ Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի եւ 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասի գործողությունը չի տարածվում մինչեւ 2006 թվականը հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարան ընդունված 6.5 եւ բարձր տարիքի սովորողների վրա: Նրանց կրթությունը…

  ԱՆՑ․ ԵՎ ԵԶՐԱ․ ԴՐՈՒՅԹ․

 • ՀԱՄ․ ԳՈՐ․ ՏՆՏԵՍ․ ՀԻՄՔ․

  ԳԼՈՒԽ 7 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ Հոդված 35. Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը Ուսումնական հաստատության ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական բյուջեից եւ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: Ուսումնական հաստատություններին պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը պետական բյուջեից կատարվում է ըստ իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի՝ կախված սովորողների…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 7 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ Հոդված 35. Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը Ուսումնական հաստատության ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական բյուջեից եւ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: Ուսումնական հաստատություններին պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը…

  ՀԱՄ․ ԳՈՐ․ ՏՆՏԵՍ․ ՀԻՄՔ․

 • ԿԱՌ․ ՄԱՐՄ․ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍ․

  ԳԼՈՒԽ 6 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հոդված 29. Հանրակրթության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են` 1) հանրակրթության  բնագավառում  իրականացնում  է  պետական քաղաքականությունը. 2) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշչի ձեւավորման եւ հաստատման կարգը. 3) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշիչը. 4) հիմնադրում է ուսումնական հաստատություններ. 5)…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 6 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հոդված 29. Հանրակրթության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են` 1) հանրակրթության  բնագավառում  իրականացնում  է  պետական քաղաքականությունը. 2) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշչի ձեւավորման եւ հաստատման կարգը. 3) հաստատում…

  ԿԱՌ․ ՄԱՐՄ․ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍ․

 • ԿՐԹ․ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍ․

  ԳԼՈՒԽ 5 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ Հոդված 19. Կրթական գործընթացի մասնակիցները ուսումնական հաստատությունում Ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցներն են՝ 1) սովորողը. 2) սովորողի ծնողը. 3) ուսուցիչը եւ մանկավարժական այլ աշխատողներ. 4) վարչական աշխատողները. 5) խորհրդում եւ խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 5 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ Հոդված 19. Կրթական գործընթացի մասնակիցները ուսումնական հաստատությունում Ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցներն են՝ 1) սովորողը. 2) սովորողի ծնողը. 3) ուսուցիչը եւ մանկավարժական այլ աշխատողներ. 4) վարչական աշխատողները. 5) խորհրդում եւ խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված՝…

  ԿՐԹ․ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍ․

 • Կրթական ծրագ․ իրակ․

  ԳԼՈՒԽ 4 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ Հոդված 13. Ուսումնական հաստատության կրթական ծրագրերը Ուսումնական հաստատությունը հանրակրթական ծրագիր(եր) կարող է իրականացնել համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում` համաձայն իր կանոնադրության: Ուսումնական հաստատության կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերն ամրագրվում են իր կանոնադրությամբ: Ուսումնական հաստատությունը հիմնադրի որոշմամբ հանրակրթական ծրագիրը կարող է իրականացնել ցերեկային, երկարօրյա եւ (կամ)…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 4 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ Հոդված 13. Ուսումնական հաստատության կրթական ծրագրերը Ուսումնական հաստատությունը հանրակրթական ծրագիր(եր) կարող է իրականացնել համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում` համաձայն իր կանոնադրության: Ուսումնական հաստատության կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերն ամրագրվում են իր կանոնադրությամբ: Ուսումնական հաստատությունը հիմնադրի…

  Կրթական ծրագ․ իրակ․

 • Ուսումնական հաստ․

  ԳԼՈՒԽ 3 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հոդված 8. Ուսումնական հաստատության տեսակները Ուսումնական հաստատությունը, ըստ դրանում իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի, դասվում է հետեւյալ տեսակների. 1) հանրակրթական դպրոց. 2) մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց. 3) հատուկ հանրակրթական դպրոց: Մասնագիտացված եւ հատուկ  հանրակրթական  ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը եւ դրանց առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով, դրանց կանոնադրություններով եւ իրավական այլ…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 3 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հոդված 8. Ուսումնական հաստատության տեսակները Ուսումնական հաստատությունը, ըստ դրանում իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի, դասվում է հետեւյալ տեսակների. 1) հանրակրթական դպրոց. 2) մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց. 3) հատուկ հանրակրթական դպրոց: Մասնագիտացված եւ հատուկ  հանրակրթական  ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը եւ…

  Ուսումնական հաստ․

 • Չափ․ եվ ծրագրեր

  ԳԼՈՒԽ 2 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ Հոդված 6. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը Հանրակրթության պետական չափորոշիչը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի` 1) ուսումնական բնագավառներն ու կրթության բովանդակության բաղադրիչները. 2) շրջանավարտներին ներկայացվող  որակական պահանջները` ըստ կրթական աստիճանների եւ ուսումնական բնագավառների. 3) հենքային ուսումնական պլանը  եւ առարկայացանկերի ձեւավորման հիմնական սկզբունքները. 4) սովորողների…

  Կարդալ ավելին

  ԳԼՈՒԽ 2 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ Հոդված 6. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը Հանրակրթության պետական չափորոշիչը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի` 1) ուսումնական բնագավառներն ու կրթության բովանդակության բաղադրիչները. 2) շրջանավարտներին ներկայացվող  որակական պահանջները` ըստ կրթական աստիճանների եւ ուսումնական բնագավառների. 3)…

  Չափ․ եվ ծրագրեր

 • «Ընդհանուր դրույթներ»

    ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Հանրակրթության մասին օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության համակարգի պետական քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, կարգավորում է հանրակրթության գործընթացին մասնակից ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրավահարաբերությունները, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված կրթության իրավունքի, պարտադիր հիմնական ընդհանուր կրթության եւ անվճար…

  Կարդալ ավելին

    ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Հանրակրթության մասին օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության համակարգի պետական քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, կարգավորում է հանրակրթության գործընթացին մասնակից ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրավահարաբերությունները, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության…

  «Ընդհանուր դրույթներ»

<<<<<ElPap>>>>>

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՀԱՍՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նախագ․՝  ԿԱՐԻՆԵ ԵՂՈՅԱՆ

Նորություններ

ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

II. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 1. Սովորողների ընդունելությունը դպրոց իրականացվում է տնօրենի հրամանով` երեխայի (սովորողի) ծնողի (նրա օրինական ներկայացուցչի) և…

Կարդալ ավելին