Գործածության ենթակա մատյաններ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱԿ

1. Աշակերտի անձնական գործ.

 1. Աշակերտական շարժի մատյան.
 2. Ատեստատների բաշխման մատյան.
 3. Վկայականների բաշխման մատյան.
 4. Աշխատողների հրամանագիրք.
 5. Աշակերտների հրամանագիրք.
 6. Աշխատողի անձնական գործ.
 7. Դպրոցի խորհրդի արձանագրությունների մատյան.
 8. Մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների մատյան.
 9. Առարկայական մեթոդական միավորման արձանագրությունների մատյան.
 10. Տարիֆիկացիոն ձևաթղթերի մատյան.
 11. Ուսուցչի բաց թողած և փոխարինած ժամերի հաշվառման մատյան.
 12. Սովորողի տեղափոխման թերթիկ.
 13. Աշակերտական խորհրդի արձանագրությունների մատյան։